สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประวัติเจ้าพ่อยี่กอฮง

ประวัติเจ้าพ่อยี่กอฮง


เจ้าพ่อยี่กอฮง เทพเจ้าหวยองค์แรกของไทยจากศาลเจ้าไต้ฮงกง นั้นคือ "สถานีตำรวจพลับพลาไชย" บนดาดฟ้าของสถานีตำรวจแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของ "เจ้าพ่อยี่กอฮง" เทพเจ้าหวยองค์แรกของไทย

ตามประวัติเล่าไว้ว่า ท่านยี่กอฮงได้มาปลูกบ้านอยู่ที่ย่านพลับพลาไชย หน้าวัดคณิกาผล ท่านยี่กอฮงได้ประกอบกิจการค้าหลายอย่าง แต่ที่ได้สร้างฐานะให้ท่านจนรุ่งเรืองก็คือ การเป็นเจ้าภาษี โรงต้มกลั่นสุรา โรงบ่อนเบี้ย โรงหวยกอขอ ร.6 จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็น รองหัวหมื่น พระอนุวัฒน์ราชนิยม และพระราชทานนามสกุลให้ว่า เตชะวนิช

ศาลเจ้าพ่อยี่กอฮง อยู่บนชั้น 4 สน.พลับพลาไชยต่อ มาเมื่อมีการออกพระราชบัญญัติเลิกอากรบ่อนเบี้ย และ หวยกอขอ ท่านจึงได้หันไปประกอบกิจการค้าอื่นๆ แต่ปรากฏว่ากิจการเหล่านั้นกลับสร้างหนี้สินเป็นจำนวนมาก ในที่สุดก็ถูกฟ้องเป็นคนล้มละลาย และถูกยึดทรัพย์เป็นของหลวง แต่เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด ร.6 จึงโปรดฯ ให้ยี่กอฮงอาศัยอยู่ในบ้านนี้ต่อไปจนตลอดชีวิต

ซึ่งหลังจากท่านเสียชีวิตในปี พ.ศ.2479 บริเวณบ้านของท่านก็ได้ถูกสร้างเป็นสถานีตำรวจพลับพลาไชย ต่อมาจึงได้มีการสร้างศาล "ศาลเจ้าปู่ยี่กอฮง" ขึ้น ที่ชั้นบนสถานีตำรวจพลับพลาไชย ซึ่งในปัจจุบันศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่นับถือของตำรวจที่นี่และบุคคลทั่วไปโดย ผู้คนที่มากราบไหว้นิยมขอในเรื่องของโชคลาภและขอหวยตามความเชื่อในประวัติ ของท่าน

 

ที่มา : ผู้จัดการ http://www.nokroo.com/BrowseContent.php?cat_id=15&id=6633

view