สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประวัติเจ้าแม่กวนอิม

ประวัติเจ้าแม่กวนอิม โพธิสัตว์

เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์กวนอิม ของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน  เป็นองค์เดียวกันกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ในภาษาสันสกฤต  มีกำเนิดจากพระสูตรมหายานของอินเดีย และได้ผสมผสานกับความเชื่อถือดั้งเดิมของชาวจีน  เป็นตำนานเกี่ยวกับเรื่องพระธิดาเมี่ยวซ่าน  จึงเกิดเป็นเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์ในภาคสตรีขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความอ่อนโยน และแสดงถึงความเมตรากรุณาให้เด่นชัดยิ่งขึ้น  พระ อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์เมื่อไปโปรดพวกที่โหดร้ายใจอำมหิตก็จะแปลงกายเป็นเทพ ที่มีร่างกายสูงใหญ่ หน้าตาดุร้าย แต่ถ้าไปโปรดในหมู่ผู้หญิงก็จะแปลงกายเป็นหญิงที่สวยงามที่สวยงามที่สุดและ มีเสน่ห์มากที่สุดมากกว่าซะอีก  ถ้าไปโปรดคนที่มีอำนาจในหมู่พระยามหากษัตริย์ก็จะแปลงกายเป็นเจ้าชายผู้สูง ศักดิ์ หรือผู้มีอำนาจที่มากกว่า  จึงโปรดสัตว์ได้ผล  เจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์เป็นปรางหนึ่งของพระอวโลกิเตศวรแสดงถึงความรักที่มี ต่อทุกชนชั้น

           พระโพธิสัตว์กวนอิม  (ประสูติ วันที่ 19 เดือน 2 ของจีน) ชาติสุดท้ายเป็นราชธิดานาม เมี่ยวซ่าน เดิมเป็นเทพธิดาจุติมายังโลกมนุษย์เพื่อปลดเปลื้องทุกข์ภัยแก่มวลมนุษย์  เป็นราชธิดาองค์ที่ 3 ของกษัตริย์เมี่ยวจวง  ตอนเยาว์วัยเป็นพุทธมามะกะ รู้แจ้งในหลักธรรมอย่างลึกซึ้ง  ตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าจะบำเพ็ญภาวนา เพื่อต้องการหลุดพ้นจากสังสารวัฏ  และออกบวชในที่สุดในวันที่ 19 เดือน 9 แต่พระบิดาไม่เห็นด้วย  แต่ต้องการให้แต่งงานกับผู้ที่พระองค์ทรงเลือกให้ แต่เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านไม่สนพระทัย  เพราะมีพระทัยแน่วแน่ที่จะปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่มวยมนุษย์  แม้จะถูกพระบิดาดุด่าและทรมานอย่างไรก็ไม่ย่อท้อ  และไม่เคยโกรธเคืองต่อมาองค์หญิงเมี่ยวซ่านได้ถูกขับออกจากวังไปทำงานหนักในสวนดอกไม้เช่นต้อง หาบน้ำ ปลูกต้นไม้ เพื่อต้องการให้ท่านเปลี่ยนใจ  แต่ก็มีรุกขเทวดามาช่วยทำแทนให้ทุกอย่าง  เมื่อพระบิดาเห็นว่าไม่ได้ผลจึงรับสั่งให้หัวหน้าแม่ชี  นำองค์หญิงเมี่ยวซ่านไปอยู่ที่วัดนกยูงขาว  และให้ทำงานทั้งหมดของวัดแต่ผู้เดียว  แต่เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านกลับยิ่งมีพระทัยเด็ดเดี่ยวและมั่นคงไม่หวั่นไหว  พระบิดาก็ยิ่งกริ้วโกรธมากยิ่งขึ้น  รับสั่งให้ทหารเผาวัดจนกลายเป็นจุณ  พร้อมกับแม่ชีทั้งวัด  แต่องค์หญิงเมี่ยวซ่านกลับปลอดภัย พระเจ้าเมี่ยวจวง (พระบิดา) ทรงทราบดังนั้น จึงรับสั่งให้นำตัวราชธิดาไปประหารชีวิต  แต่เทพารักษ์ที่คอยคุ้มครององค์หญิงกลับช่วยเหลือคุ้มครองโดยเนรมิตทองทิพย์ เป็นเกราะคุ้มครอง  ไม่ว่าอาวุธใดก็ไม่ระคาย  อาวุธร้ายใดๆก็ไม่ระคายผิวถึง 3 ครั้ง 3 ครา  พระบิดายิ่งทรงกริ้วหนักยิ่งขึ้น  โดยเข้าพระทัยว่านายทหารไม่กล้าประหารจริง  จึงสั่งประหารเหล่าทหารเหล่านั้นแทนทั้งหมด  แล้วรับสั่งให้จับเจ้าหญิงไปแขวนคอ  ทว่าผ้าแพรที่แขวนคอก็ขาดสะบั้นอีกเช่นเคยทันใดนั้นปรากฏว่ามีเสื่อเทวดาตัวหนึ่งใหญ่โตมาก  ได้มาคาบองค์หญิงและหลบหนีไปที่เขาเซียงซัน  ต่อมาเทพไท่ไป๋ได้แปลงร่างเป็นชายชรามาโปรดเจ้าหญิง  คือได้ชี้แนะเคล็ดลับของการบำเพ็ญเพียร ดับทุกข์ จนที่สุดได้สำเร็จมรรคผล เป็นผลสำเร็จในวันที่ 19 เดือน 6  ส่วนพระราชบิดาเข้าพระทัยว่าเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านถูกเสือคาบไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจ ต่อมาบาปกรรมที่พระองค์ได้ก่อไว้ส่งผลเกิดป่วยเป็นโรคประหลาดร้ายแรงไม่ สามารถที่จะรักษาได้  เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านได้ทราบข่าวด้วยญาณวิพีว่าพระบิดากำลังประสพเคาะห์ กรรมอย่างหนัก  ด้วยความกตัญญูเป็นเลิศไม่เคยถือโกรธ  และทรงได้สละดวงตาและแขนทั้งสองข้าง  เพื่อรักษาพระบิดาจนหายจากโรคร้าย  และต่อมาภายหลังท่านได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้ดวงตาและแขนคืนกลับมา

ชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองไทยรู้จักและนับถือเจ้าแม่กวนอิม (กวนอิมเนี้ย) มากที่สุดองค์หนึ่งในบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจีน  เนื่องจากเจ้าแม่กวนอิมมีจิตเมตตาสูงไม่สนใจลาภ ยศ สรรเสริญใดๆจึงจัดสร้างตัวแทนเจ้าแม่กวนอิม ออกมาบูชาหลายรุ่นหลายแบบ  เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเองและครอบครัว  ป้องกันคนที่เกิดปี,เดือน,วันและเวลาชง

เจ้าแม่กวนอิมรุ่นที่ฮือฮาและถูกกล่าวขานกันมากที่สุดคือรุ่นซาฮะหรือไตรภาคี(รุ่นไตรลักษณ์) คือ
1.ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีความไม่เที่ยงแท้คือมีเกิดขึ้น,ตั้งอยู่และดับไป (เมื่อมีเคาะห์แก้ไขได้)

2. ความเป็นทุกข์หมายถึงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลง (สิ่งที่ไม่ดีผ่านพ้นไปแล้วความมีโชคก็จะตามมา)

3.ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นของเรา (บูชาไปให้คนอื่นได้)

ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม (ผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณาดังความรักของมารดาที่มีต่อบุตร)

ใคร ที่เคยทำความผิดต่อพ่อ,แม่  เช่นดุด่าว่ากล่าวหรือทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจและยิ่งถ้าทำให้ท่านต้องน้ำตา ไหลเพราะการกระทำของเราต้องถือว่ามีโทษหนัก ถึงแม้ ว่าพ่อแม่จะรักและให้อภัยกับลูกเสมอก็ตาม  แต่ความผิดที่เราได้เคยทำไว้ก็จะคอยติดตามและหลอกหลอนทำให้เราไม่สบายใจติด ตัวเราไปตลอดชีวิต  จึงสมควรที่จะต้องแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ให้หมดไปหรือเบาบางลง  โดยการกล่าวคำขอขมา 

การ กล่าวคำขอขมาต่อคุณพ่อคุณแม่  โดยก้มลงกราบที่เท้าของท่านแล้วกล่าวว่า  ด้วยกายก็ดี  ด้วยวาจาก็ดี  ด้วยใจก็ดี  ที่ลูกนี้ได้กระทำความผิด โดยความประมาทพลาดพลั้ง ทั้งที่จงใจก็ดี  ทั้งที่ไม่จงใจก็ดี  ต่อหน้าก็ดี  ลับหลังก็ดี  รู้ก็ดีหรือที่ไม่รู้ก็ดี  ขอให้คุณพ่อคุณแม่โปรดจงอโหสิกรรม  ให้กับลูกด้วยเทอญ  หรือนำเอาน้ำล้างที่เท้าคุณพ่อคุณแม่ไปอาบให้ทั่วตัวก็จะเป็นมงคลกับตนเอง และครอบครัวตลอดไป

ถ้า พ่อแม่อยู่ไกลหรือพ่อแม่ไม่อยู่ให้เราได้กราบไหว้แล้ว  ต้องทำความดีให้เหมือนกับพ่อแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่อย่างน้อย 1 อย่าง   หรือถ้าหากเชื่อว่าวิญญาณมีจริง  ท่านต้องการให้คุณพ่อและคุณแม่มีความสุขสดชื่นแม้ตายแล้ว  ให้คุณปฏิบัติดังนี้

                คือถ้าโยมรักคุณพ่อคุณแม่  ก็จงประคับประคองถนอมตัวให้ดี  รักใคร่กลมเกลียวกันฉันพี่น้อง อย่าทะเลาะกัน  ถ้ารักพ่อและแม่จริงก็ขอให้พวกพี่ๆช่วยทำหน้าที่ให้ถูกต้องทั้งยังต้องช่วย ทำหน้าที่แทนพ่อและแม่  คือช่วยดูแล  น้องๆให้กับแม่ด้วย ให้เหมือนกับครั้งที่พ่อและแม่ยังมีชีวิตอยู่  พ่อและแม่ก็จะได้นอนตาหลับ

คาถาประจำองค์เจ้าแม่กวนอิมมี 6 พยางค์  เป็นคาถาอันศักดิ์สิทธิ์  คือ  " โอมมณี  ปัทเม  ฮุม"


ข้อมูลจาก http://www.henghengheng.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538619248&Ntype=777

view