สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระกริ่งมิ่งมงคล ญ.สส. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

 

 พิธีเททองนำฤกษ์ พระกริ่งมิ่งมงคล ญ.สส. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร     ชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากปลายพระเวทย์เหล็กจารพร้อม

กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ โดยสมเด็จพระวันรัต       อธิษฐานบารมีจิต ของพระคุณเจ้า คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็นประธานเปิดพิธีเททอง  พระเทพสารเวที เป็นประธานปิดพิธีเททอง     และวิทยาอาคม มากกว่า ๑๐๐ รูป

 

รายการที่ ๑. พระพุทธมิ่งมงคล ญ.สส. ขนาดบูชา ๙ นิ้ว           รายการที่ ๒. พระกริ่งมิ่งมงคล ญ.สส. ขนาดลอยองค์ ๓.๙ ซม.

(จัดสร้าง 2 เนื้อ) สลักชื่อประจำตระกูลสำหรับท่านที่สั่งจอง   พระกริ่งลอยองค์ขนาดมาตรฐานสากล ความสูงรวมฐาน 3.9 ซม.

บูชาล่วงหน้า(หรือก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2556)                         จัดสร้างทั้งหมด 6 เนื้อ

   

   รายการที่ ๓. พระกริ่งมิ่งมงคล ญ.สส. ขนาดลอยองค์ 2.2 ซม.          รายการที่ ๔. ช่อบูชาที่ระลึก ขนาด 3.9 ซม. และ 2.2 ซม.

  พระกริ่งลอยองค์ขนาดเล็กองค์จิ๋ว ความสูงรวมฐาน 2.2 ซม.

รายการที่ ๕. ชุดกรรมการอุปถัมภ์

ชุดกรรมการอุปถัมภ์ รวมทั้งหมด 8 รายการ จัดสร้าง 199 ชุด รันหมายเลขเดียวกันทั้งชุด

 

view