พระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย) เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2468

ถึงแก่มรณะภาพลง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2548